Disclaimer

Mondzorg De Bilt informeert via haar website zoveel als zij kan. Mondzorg De Bilt behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen wanneer zij noodzakelijk acht. Aan de informatie onttrokken aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. 

Te laat verschijnen op uw afspraak
Met het te laat verschijnen op een afspraak riskeert u annulering als blijkt dat er onvoldoende tijd resteert om uw afspraak en/of behandeling in zijn geheel en volgens planning te voltooien. Probeert u minimaal 10 minuten voor tijd aanwezig te zijn.

Niet nagekomen afspraak
Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, dient u dit uiterlijk 2 werkdagen van tevoren te melden.  Op die manier kunnen wij kijken of wij de verloren tijd nog kunnen opvullen met een andere behandeling. Zegt u de afspraak niet, of niet tijdig af, dan kan de gereserveerde tijd in rekening gebracht worden. Bij herhaaldelijk niet nakomen van afspraken zonder bericht, behouden wij ons het recht om u uit te schrijven als patiënt.

Uw gegevens
Mochten uw persoonlijke gegevens veranderen, dan willen wij u vragen dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven, zodat wij het kunnen aanpassen in uw dossier (bijvoorbeeld een nieuw telefoonnummer, e-mailadres of huisadres). Dit geldt ook voor een verandering met betrekking tot uw zorgverzekering of uw gezondheid. Via de website worden geen persoonsgegevens verzameld, tenzij u zelf het contact of aanmeldformulier invult. Deze gegevens worden echter nooit aan derden verstrekt en dienen alleen om u van dienst te kunnen zijn via email danwel inschrijving als patiënt. Wel gebruikt Mondzorg De Bilt Google Analytics-cookies, echter er is een verwerkersovereenkomst gesloten. Wij hebben gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres, 'gegevens delen' hebben wij uit gezet en wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. 

Gezondheidsvragenlijst
Wij zullen u altijd verzoeken om bij uw (eerste) bezoek een vragenlijst in te vullen met betrekking tot uw gezondheid en medicijngebruik. Het is van (levens)belang dat u dit volledig en naar waarheid invult om complicaties te voorkomen.

Indien er iets in uw gezondheid of medicatie verandert dient u dit te allen tijde door te geven aan uw behandelaar. Er is meer interactie tussen tandheelkundig handelen, medicatie en algehele gezondheid dan u wellicht zou vermoeden.

Beroepen Individuele Gezondheidszorg

Iedere tandarts in Nederland valt onder de wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg ( wet BIG ).
De Wet BIG beschermt patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van zorgverleners. Dit doet de Wet BIG onder andere met het BIG-register.

Hier vindt u de BIG registratie nummers van onze tandartsen:

  • M. van den Bos 49057514802
  • A.E. van den Bos - Huddleston Slater 49060765602
  • N.M. van den Bosch 49058706902